Serwis Techniczny 24/7
Fundusze

Nazwa Projektu: Wdrożenie platformy analizy danych, typu Business Intelligence w przedsiębiorstwie Weindich, umożliwiającej zautomatyzowane przetwarzanie danych dla partnerów biznesowych.

Umowa: UDA-POIG.08.02.00.24-119/14-00 z dnia 17.06.2014 r.
Nazwa Beneficjenta: Weindich Spółka Jawna
Projekt realizowany: od 07.2014 r. do 08.2015 r.
Wartość projektu: 440 300,00 zł netto
Wartość dofinansowania: 308 210,00 zł netto

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 


 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby.
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozowju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

WPROWADZENIE NOWOCZESNYCH TECHNIK SPRZEDAŻOWYCH
POPRZEZ URUCHOMIENIE KUCHNI SZKOLENIOWEJ
UDA-RPSL.01.02.03-00-128/10-01


Beneficjent:
WEINDICH SPÓŁKA JAWNA
Wartość projektu: 1 398 136,99 PLN
Dofinansowanie: 573 006,96 PLN

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl
 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby.
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozowju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

UDZIAŁ FIRMY WEINDICH SP.J. W MISJI GOSPODARCZEJ
ZWIĄZANEJ Z TARGAMI BRANŻOWYMI W USA
 
Beneficjent:
WEINDICH SPÓŁKA JAWNA
Wartość projektu: 20 000,00 PLN
Dofinansowanie: 9 000,00 PLN

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

WEINDICH SPÓŁKA JAWNA uzyskała dofinansowanie na realizację Projektów:

  • „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez doradztwo przy wdrożeniu zintegrowanego systemu zarządzania”
  • „Uruchomienie produkcji systemów centralnego mycia”
  • „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup zintegrowanego systemu zarządzania oraz sprzętu komputerowego i biurowego”