Caps International BV

Wyroby firmy Caps International BV zapewnią zachowanie pełnych reżymów sanitarno – higienicznych podczas procesu uboju bydła i trzody. Firma Caps posiada długoletnią praktykę w systemach zabezpieczania standardów sanitarnych podczas uboju w krajach UE, spełniając oczekiwania i wymogi obowiązujących Dyrektyw Unijnych. W przemyśle mięsnym istnieje potrzeba zagwarantowania wysokiej jakości warunków produkcji. Najważniejszym czynnikiem w tym procesie jest działanie zgodne z przepisami higieny. W celu optymalizacji warunków higienicznych Caps International oferuje gamę asortymentów niezwykle efektywnych i przyjaznych dla środowiska.