Produkcja, badania i rozwój
Optymalizacja procesów
Nasze działania rozpoczynamy od przeprowadzenia audytu technologicznego parku maszynowego, który stanowi podstawę do przygotowania projektu optymalizacji procesów produkcji.
 
Bazując na wiedzy oraz przeprowadzonych projektach przez nasz dział badawczo-rozwojowy, optymalizujemy linie technologiczne i automatyzujemy procesy produkcji. W praktyce to oznacza, że możemy poszerzyć Państwa starą linie o nowe urządzenia, komponenty, tak aby była bardziej wydajna. Efektem optymalizacji jest też poprawa bezpieczeństwa procesu produkcji w zakresie: BHP oraz higieny produktu.
 
Potrafimy też zwiększyć wydajność maszyn i urządzeń dla przemysłu mięsnego i przetwórstwa spożywczego poprzez drobne zmiany mechaniczne (typu zmiana podzespołów), bądź optymalizację systemów sterowania.