Przemysł mięsny i spożywczy

Nasza Oferta

Nowoczesne technologie
Rozmrażanie mikrofalowe
Cięcie z dokładnością wagową
Linie produkcyjne z przenośnikami
Linie przygotowania farszu